പാതിമുറിഞ ടിക്കറ്റുകൾ

പാതിമുറിഞ ടിക്കറ്റുകൾഒരു സിനിമ അത് കണ്ടുതീർത്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കിയാകുന്നത് പാതികീറിയടിക്കറ്റും മനസ്സിൽ ഉടക്കിയ ചുരുക്കം കഥാപാത്രങ്ങളുമാണ്. തിരക്കഥാകൃത്ത് ഭാവിയും ഭൂതവും വിവരിക്കാതെ വർത്തമാനകാലത്തിൽ കഥ യിൽ തെല്ലൊന്ന് പരാമർശിച്ചുകടന്നുപോയ ചിലപേരുകളെ ചിട്ടയോടെ കഥാപാത്രമായി രൂപ പെടുത്തുകയാണു മൃദുൽ തന്റെ പാതിമുറിഞ ടിക്കറ്റുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ.
രാഘവന്റെ തിരോധാനവും, ബിരിയാണിയും സുലൈമാനിയും പിന്നെ ഒരുപാട് മൊഹബത്തും ഒക്കെ പറയാതെ പറഞ കഥ കളാകുമ്പോൾ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ജീവൻ നൽകുമ്പോൾ, വെള്ളിത്തിരയിലെ കാഴ്ച്ചക്കപ്പുറം ഏതൊരു സിനിമാ പ്രേമിക്കും വായനക്കാരനും ആസ്വാദനത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലംകൂടി തുറന്നിടുന്നു രചയിതാവ്.
വായിച്ചറിയേണ്ട അനുഭൂതിതന്നെയാണ് ഫിക്ഷൻ കഥകളുടെ സമാഹാരമായ പാതിമുറിഞടിക്കറ്റുകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *